|
  • Vi kör – men det är dina behov styr.

  • Vi är ditt kompletta transportföretag!

  • Vi är ditt kompletta transportföretag!

  • Vi är ditt kompletta transportföretag!

Miljö och Kvalitet

Sävsjö Transport AB, HGL Olje AB, AB Sävsjö Bränsletjänst samt Sävsjö Termogods är sedan år 2006 certifierade enligt ISO standarderna, ISO 9001:2008 (kvalitets-) respektive ISO 14001:2004 (miljöledningssystem).

Det innebär att vi ständigt jobbar med olika typer av kvalitets- och miljömål för att utveckla verksamheten och möta kundernas efterfrågan på hög kvalitet och minskad miljöpåverkan. Vi ser det som en styrka att på detta sätt utveckla vår verksamhet och vi har flera exempel där vi genomfört förbättringar och effektiviseringar. Övriga bolag i koncernen som ej är certifierade arbetar enligt vår verksamhetsmodell och intentionerna i dessa standarder.

Ledningssystemets omfattning

Vårt integrerade ledningssystem för styrning och ledning av vår verksamhet omfattar bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation och trafiksäkerhet etc.)

Ledningssystemets delar avseende miljö, trafiksäkert och kvalitet certifieras av ackrediterat certifieringsorgan kan ni ladda hem nedan.

Klicka här för att ladda ner pdf

 

 


Box 186 (Hantverkaregatan 11), 576 24 SÄVSJÖ, Telefon: 0382-123 40, Fax: 0382-615 56, E-post: info@savsjotrp.se, Hemsida: www.savsjotrp.se