|
  • Kvaliteten i fokus!

  • Vi kör för din skull!

Kvalitetspolicy

Vi arbetar för att minst tillgodose våra kunders & intressenters behov, krav och förväntningar. Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring.

Vi kör för Din skull. Utan transporter till affärer och tillverkande företag stannar Sverige. Chaufförsyrket har över tiden blivit mer och mer kvalificerat och idag måste vi vara mycket professionella i vår olika yrkesroll inom verksamheterna.

  • Vi ska sträva efter en så hög kvalitet på vårt arbete att vi får nöjda kunder och blir framgångsrika i vår verksamhet.
  • Vi skall minst leverera varor och tjänster enligt de krav som överenskommits samt ständigt sträva efter ökad kundnytta och förbättring av verksamheten.
  • Genom att alla medarbetare ges en hög motivation och känsla för ansvar skall vi nå en hög och jämn kvalité.
  • Vi ska ständigt sträv efter förbättringar och kontrollsystem för att säkerställa utlovad kvalité.
  • Vi åtar oss att tillämpa tillgängliga krav från intressenter och kunder, lagar och förordningar är minimikrav för vår verksamhet.

 

 

Kvalitetspolicy


Box 186 (Hantverkaregatan 11), 576 24 SÄVSJÖ, Telefon: 0382-123 40, Fax: 0382-615 56, E-post: info@savsjotrp.se, Hemsida: www.savsjotrp.se