• Säkerheten kommer alltid först, sen levererar vi ditt gods. 

 • Vi ser till att dina transporter kommer i tid.

Trafiksäkerhetspolicy

Alla transporter ska utföras med fokus på trafiksäkerhet.

Det är viktigt både för oss som chaufförer, alla medtrafikanter och inte minst för våra familjer att riskerna i trafiken minimeras. Det kan bli stora konsekvenser om vi som chaufförer orsakar eller blir inblandade i tillbud eller olyckor. Företaget, medarbetarna och transportörer har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten.

Vid Sävsjö Transport AB med dotterbolag har vi gemensamt utarbetat riktlinjer för trafiksäkerhet som vi ska arbeta efter.

Våra chaufförer skall ha den behörighet, kompetens och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra våra fordon i trafiken. Vi lever upp till våra alkohol- och drogbestämmelser. Det vill säga nykter och drogfri i tjänsten och vid all fordonskörning.

 • Vi respekterar och följer bestämmelser för kör och vilotider.
 • Vi har en positiv attityd till medtrafikanter och kollegor.
 • Vi respekterar gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar.
 • Vi kör riskmedvetet och håller tillräckligt långa avstånd i trafiken till våra medtrafikanter.
 • Vi använder ALLTID säkerhetsbälte, för vår egen och våra näras skull.
 • Vi använder varselkläder eller varselväst vid tillsyn eller arbete utanför bilen.
 • Vi respekterar rökförbudet i våra bilar, vid drivmedelsanläggningar samt i våra lokaler.
 • Under färd minimerar vi användandet av mobiltelefon. Måste vi ringa, samtala under bilkörning så använder vi hands free.
 • Vår personal har återkommande utbildning i trafiksäkerhet.
 • Vi följer upp trafiksäkerheten, avvikelser samt behandlar idéer och förbättringsförslag i vårt kvalités arbete.

Diplom Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy


Box 186 (Hantverkaregatan 11), 576 24 SÄVSJÖ, Telefon: 0382-123 40, Fax: 0382-615 56, E-post: info@savsjotrp.se, Hemsida: www.savsjotrp.se