Våra tjänster

  • Transport av styckehus
  • Montering av hus
  • Transport och förmedling av skogliga produkter
  • Transportförmedling av partier och delpartier

Transport & montering av husfabrikernas produkter

Sävsjö Transport ligger strategiskt placerat mitt i södra Sveriges husrike. Av tradition finns här många husfabriker och vi har sedan många år de flesta av dem som våra kunder.

Med våra specialanpassade bilar för hustransporter samt våra kranbilar, transporterar och monterar våra erfarna chaufförer husfabrikernas produkter över hela Sverige.

Kontaktperson:

Magnus Grahn | Tfn: 0705-21 02 31 | E-post 

Kontaktperson:

Jonas Karmefors | Tfn: 0382-525 34 | E-pos

Johannes Klasson 0761-28 12 46 I E-post 

 

Transportförmedling med logistiklösningar i världsklass!

Varje år förmedlar Sävsjö Transport tusentals transporter av industrigods över hela Sverige till belåtna kunder. Våra specialiteter är transporter av partigods samt delpartier som sågade trävaror, pappersmassa, stål och övrigt industrigods.

Våra trafikledare har ett brett och väletablerat kontaktnät inom åkerinäringen vilket skapar förutsättningar att snabbt hitta effektiva logistiklösningar för varje enskild kunds behov.

Välkommen att prova oss du också!

Transport av sågverkens biprodukter

Med våra specialbyggda bilar med släp, transporterar vi bland annat sågverkens virke och biprodukter som kutter, cellulosa- och bränsleflis.

Vi har flera stora sågverk som kunder och ett brett nätverk med duktiga åkare som vi samarbetar med. Utöver sågverkens produkter nyttjas dessa bilar för transport av trädgårdssten, torv, återvinningsmaterial, vintersalt till våra vägar. Våra ekipage hanterar partilaster och delpartier utan problem.

Våra ”flisbilar” trafikerar dagligen stora delar av södra Sverige i syfte att klara våra kunders behov. Dessutom har vi ett antal visirbilar som möjliggör snabbare lastning och lossning.

Kontaktperson:

Klas Brogård | Tfn: 0382-525 32 | E-post 

Kontaktperson:

Magnus Grahn | Tfn: 0705-21 02 31 | E-post 

Bud- och Expresstransporter

Vi utför även bud och expresstransporter oavsett om det gäller närområdet på Småländska Höglandet eller beställningstrafik i hela Sverige. Allt beror på ert önskemål som kund.

Till vårt förfogande finns ett flertal lastbilar samt mindre paketbil. Vår specialitet är små paket samt sändningar upp till 14 ton. Transporterna utförs av erfaren personal som gör allt för att uppfylla era transportbehov.

"Vi har haft ett nära samarbete med Sävsjö Transport under 25 år. Vi är otroligt nöjda. De erbjuder en kombination av bra kvalitet, bra pris och en otroligt hög service grad.

Det går alltid att lite på dem och har de lovat något, så fixar de det till 100%. Vi brukar skämtsamt säga att Johannes på Sävsjö Transport är vår bästa leveransbevakare.

Dessutom ser jag det som en stor fördel att de inte bara jobbar med sin egen flotta utan även köper in bilar, det ger ökad flexibilitet när behoven ökar.

Jan Petersson

VD och Ägare, Eriwood